Thiết kế – Thi Công công trình biệt thự phố

Chủ đầu tư : Anh Hùng
Gói thầu : Thiết kế-Thi Công Biệt Thự Phố
Nhà thầu chính :  Công ty cổ phần xây dưng RealCons
Thời gian thi công :  5 tháng
Địa điểm : Hóc môn, TP HCM

Mô tả

<!– wp:paragraph –>
<p> Ngày 07/03/2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng RealCons Cùng Chủ Đầu Tư( Anh Hùng) ký hơp đồng Thiết kế – Thi công Biệt Thự Phố. Quy Mô diện tích 200 m2, số tầng xây dựng 05 (tầng)