Nhà Ở Thương Mại

Ngày 13/10/2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng RealCons kết hợp với Chủ Đầu Tư KhaiTienReal  làm lể khởi công công trình: Cải tạo nâng tầng và Hoàn thiện Nhà ở Thương Mại Quận 01

Mô tả

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV PHÁT TRIỂN BĐS KHẢI TIẾN
Gói thầu : Thi công cải tạo và nâng tầng nhà ở thương mại
Nhà thầu chính :  Công ty cổ phần xây dưng RealCons
Thời gian thi công : 3 tháng
Địa điểm : Số 70 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, TP HCM