Thiết kế trình biệt thự phố

Chủ đầu tư : Anh Vui
Gói thầu : Thiết kế Biệt Thự Phố
Nhà thầu chính :  Công ty cổ phần xây dưng RealCons
Thời gian thi công :  6 tháng
Địa điểm :  Bình Tân, TPHCM

Mô tả

 

Ngày 18/10/2021 Công ty Cổ Phần Xây Dựng RealCons Cùng Chủ Đầu Tư( Anh Vui) ký hơp đồng Thiết kế – Thi công Biệt Thự Phố. Quy Mô diện tích 250 m2, số tầng xây dựng 04 (tầng)