Cải tạo-Sữa chữa Hội Quán Nhà Hát Thành Phố Hồ Chí Minh và Các Hạng Mục Phụ

Mô tả

Chủ đầu tư : Trung tâm tổ chức biểu diễn và điển ảnh thành phố Hồ Chí Minh
Gói thầu : Thi công hạng mục hội quán nhà hát và các hạng mục phụ
Nhà thầu chính :  Công ty cổ phần xây dưng RealCons
Thời gian thi công : 01 tháng
Địa điểm : Số 07 công trường Lam Sơn,P.Bến Nghé-TP.HCM