TIN CÔNG TYTIN DỰ ÁNTIN TỨCTIN TỨC KHÁC

Ngày 06/05/2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng RealCons kết hợp với Chủ Đầu Tư  làm lể khởi công công trình: Nhà ở kết hợp Văn Phòng cho thuê. Tại Địa chỉ 558/3/19 Tỉnh lộ 10, Quận Bình Tân