TIN CÔNG TYTIN DỰ ÁNTIN TỨCTIN TỨC KHÁC

Ngày 24/12/2020 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng RealCons kết hợp với công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thành Vinh triển khai gói thầu: Kết cấu và Hoàn Thiện Dự Án Chuỗi Coffee Tự Do-Tại TP. Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai